Wiadomości

20.02.2007

GIODO SPRAWDZA RAPORT.

GIODO sprawdza raport z weryfikacji WSI. Michał Serzycki - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stwierdził, że na razie nie można mówić o ujawnieniu danych wrażliwych w raporcie.
Michał Serzycki zaznaczył, że GIODO analizuje raport. W raporcie pojawiają się informacje dotyczące prywatnego życia i spraw obyczajowych, m.in. o tym, że ktoś nadużywa alkoholu czy substancji psychotropowych. Według GIODO, nie są to dane wrażliwe.
W rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowychy (Art. 6) za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
www.gazetaprawna.pl
wróć do listy wiadomości