Wiadomości

15.09.2009

Rejestracja zbiorów danych osobowych instytucji pożytku publicznego

Organizacje pożytku publicznego mają obowiązek rejestracji posiadanych zbiorów danych osobowych darczyńców w biurze GIODO.
O obowiązkach rejestracyjnych przypomina Generalny Inspektor Ochrony Danych Oosbowych.
Obowiązek rejestracji wynika z art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych i dotyczy m.in. zbiorów zawierających dane osobowe:
- darczyńców, w tym osób, które na rzecz organziacji przekazały 1% swojego podatku,
- osób, którym organizacja udziela pomocy lub wsparacia,
- osób, z którymi organizacja utrzymuje kontakty.

Jeżeli organizacja pożytku publicznego przetwarza dane osobowe wyłacznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, nie ma obowiązku rejestracji zbioru, o czym przesądza art 43 ust. 1 pkt. 8 ustawy o ochronie danych osobowych.
Szczegółowe wyjaśnienia, jak dokonać zgłosznie zbioru danych osobowych do rejestracji GIODO, można znaleźć na stronie internetowej GIODO pod adresem:

http://www.giodo.gov.pl/148/
wróć do listy wiadomości