Wiadomości

30.05.2019

Rozporządzenie w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych

Od dziś tj. od 28 maja 2019 r. rozpoczyna się stosowanie nowego rozporządzenia UE w sprawie ram swobodnego przepływu danych NIEOSOBOWYCH. Warto wskazać kilka ważnych faktów, eliminując...
więcej
17.05.2019

Kolejna kara finansowa

Nieskuteczne próby usunięcia naruszenia polegającego na upublicznieniu zbyt szerokiego zakresu danych osobowych to główny powód nałożenia przez Prezes UODO kary pieniężnej na...
więcej
08.04.2019

Nowe wytyczne w zakresie ochrony danych związanych ze stanem zdrowia

Rada Europy 27 marca 2019 r. wydała, skierowany do 47 państw członkowskich, zestaw wytycznych, mających na celu zapewnienie, zarówno w dziedzinie prawa, jak i w praktyce, pełnej zgodności...
więcej
reklama