Wiadomości

06.11.2018

Projekt ustawy wdrażającej RODO

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj (6 listopada) projekt ustawy wdrażającej RODO. Projekt przewiduje zmianę 168 ustaw a cały proces legislacyjny trwał od 14 września 2017 r. Przez rok i 2 miesiące, z uwzględnieniem trwającej prawie 3 tygodnie Komisji Prawniczej liczba ustaw wchodzących w skład pakietu ulegała zmianie, osiągając taką ilość.

👉 Projekt zawiera w szczególności propozycję zmiany Kodeksu Karnego, służącą penalizacji usiłowania wyłudzeń pod pretekstem ochrony danych osobowych.
👉 Ponadto w projekcie znalazły się ważne zmiany dla sektora bankowego i ubezpieczeniowego dotyczące profilowania.
👉 Projektowane przepisy przyznają również wszystkim pacjentom prawo do bezpłatnego dostępu do pierwszej kopii dokumentacji medycznej.
👉 Projektowane przepisy przewidując zmianę kodeksu postępowania administracyjnego przyznają również administracji publicznej prawo do realizacji obowiązków informacyjnych, o których mowa w RODO w pierwszym piśmie kierowanym do strony postępowania.
👉 Projektowane przepisy ustanawiają również funkcję zastępcy inspektora ochrony danych.

Dr Maciej Kawecki
Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, Ministerstwo Cyfryzacji

linkedin.com
wróć do listy wiadomości