ABI

  ABI

ABI to Administrator Bezpieczeństwa Informacji, osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych wyznaczona przez Administratora Danych Osobowych