Wiadomości

22.11.2017

Dokumentacja RODO - Szkolenie

Memex zaprasza na szkolenie nt.: "DOKUMENTACJA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NA GRUNCIE RODO” - Warszawa, 6 grudnia 2017 r..

Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać administrator danych czy podmiot przetwarzający, ale jednocześnie obliguje do wykazania, a więc udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Szkolenie ma na celu wskazanie listy dokumentów, których istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany, wdrożenie, administrator danych lub podmiot przetwarzający powinien przewidzieć na gruncie RODO w celu wykazania i udokumentowania, że przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem.

W programie:

• Dokumentacja organizacyjna – polityki zastosowane u administratora i podmiotu przetwarzającego<br> • Dokumentacja osobowa
• Dokumentowanie wyznaczenia i działalności inspektora ochrony danych
• Wykazywanie rozliczalności przetwarzania
• Klauzule zgód
• Dokumentowanie realizacji praw osób, których dane dotyczą – procedury, realizacja praw, informowanie, klauzule informacyjne przy zbieraniu danych
• Współadministrowanie – umowa, uzgodnienia, informowanie
• Powierzenie przetwarzania – umowa, podpowierzenie, informowanie, weryfikacja standardów przetwarzania danych u podmiotu przetwarzającego
• Przedstawiciele niemających jednostki organizacyjnej w UE administratorów i podmiotów przetwarzających – wyznaczenie upoważnienie do reprezentowania
• Inwentaryzacja zbiorów
• Rejestrowanie czynności przetwarzania – rejestr prowadzony przez administratora oraz przez podmiot przetwarzający
• Szacowanie ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych osobowych
• Zarządzanie naruszeniami – procedury, dokumentowanie, informowanie
• Uprzednie konsultacje z organem nadzorczym

Szczegółowy PROGRAM szkolenia.
Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

wróć do listy wiadomości