Wiadomości

20.01.2021

Kara za brak zgłoszenia naruszenia

Prezes UODO nałożył na Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach karę pieniężną w wysokości 25.000 zł za naruszenie RODO przez zaniedbanie obowiązków, związanych ze zgłoszeniem ochrony danych organowi nadzorczemu i osobom dotkniętym naruszeniem.

"Sygnały o tym, że na Śląskim Uniwersytecie Medycznym doszło do naruszenia ochrony danych dotarły do UODO na początku czerwca 2020 roku. Z informacji tych, jak i opisu skargi wynikało, że podczas egzaminów odbywających się pod koniec maja 2020 r. w formie wideokonferencji, miała miejsce identyfikacja studentów. Po zakończonym egzaminie nagrania z nich były dostępne nie tylko dla osób egzaminowanych, ale i innych osób mających dostęp do systemu. Ponadto wykorzystując bezpośredni link każda osoba postronna mogła mieć dostęp do nagrań z egzaminów i przedstawionych podczas identyfikacji danych egzaminowanych studentów."

Decyzja Prezesa UODO z dnia 5 stycznia 2021 r. (DKN.5131.6.2020)

www.uodo.gov.pl

wróć do listy wiadomości