Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies.

Witamy w serwisie Memex.pl https://www.memex.pl należącym do przedsiębiorstwa MEMEX j.dz.g. z siedzibą w Piasecznie ul. Warszawska 32c/36. Prezentowana tu polityka prywatności ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystania i przetwarzania informacji, które Państwo mogą podać w trakcie korzystania z naszej witryny. Prosimy o zapoznanie się z całą treścią polityki zachowania poufności przed skorzystaniem z usług naszej witryny i podaniem jakichkolwiek swoich danych. Informujemy, że dane kontaktowe, adres poczty elektronicznej otrzymywane za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego są zabezpieczone protokołem kryptograficznym SSL. W serwisie nie są gromadzone dane osobowe, ani adresy  poczty elektronicznej. Zapytanie wysłane na adres poczty elektronicznej w domenie memex.pl są kierowane bezpośrednio na skrzynkę elektroniczną adresata. Przesłane adresy e-mail będą wykorzystywana wyłącznie przez Memex w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania i nie są udostępniane innym firmom, podmiotom lub osobom fizycznym. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (RODO).

Gromadzenie danych. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, identyfikacja oraz informacja o błędach realizowanych przez protokół HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link); informacje o przeglądarce użytkownika. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony internetowe  Memex.pl lub cookies o charakterze osobowym. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych. Zebrane logi przechowywane są przez okres 6 miesięcy jako materiał pomocniczy służący wyłącznie do administrowania serwisem, po tym czasie dane są usuwane. Informacje zawarte w logach nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby fizyczne odwiedzające serwis.

Bierne zbieranie informacji. W trakcie poruszania się Państwa po witrynie mogą być gromadzone pewne anonimowe informacje w sposób bierny z Państwa strony (tzn. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Państwa) z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookies, znaczniki internetowe lub sygnalizatory www, czy rejestracja marszruty po witrynie (ewidencje logów, logi serwerów oraz dane o kolejności uruchamiania przycisków, tzw. „clickstream data”). Używana przez Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do niniejszej witryny niektóre z takich anonimowych danych, np. URL witryny internetowej odwiedzanej przez Państwa poprzednio czy Państwa adres IP oraz wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Państwa komputer. Niniejsza witryna może również pobierać anonimowe informacje z Państwa komputera za pośrednictwem plików cookies oraz znaczników internetowych („Internet tags”) lub sygnalizatorów www. Mogą Państwo ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby ostrzegała Państwa, gdy przesyłany jest plik cookie, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje niniejszej witryny mogą nie działać.

Pliki Cookies. Informujemy, że termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

Memex.pl stosuje "cookies" jedynie w celu zapewnienia poprawnego działania systemu. "Cookies" jest informacją zapisywaną w postaci pliku przez serwer WWW na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisu internetowego memex.pl, należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

  • utrzymanie sesji użytkownika;
  • zapisanie stanu sesji użytkownika;
  • sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
  • umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja "zapamiętaj mnie");

Pliki cookies służą przede wszystkim do potwierdzenia, że dany użytkownik widział określone treści na danej stronie internetowej oraz do generowanie ogólnych statystyk o odsłonach stron internetowych i unikalnych użytkownikach danej strony. Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach Serwisów mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Memex.pl nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jedyne co możemy zrobić, to doradzić Państwu, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dot. polityki prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takowe zostały stworzone, a w ich braku skontaktowali się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

 Zarządzanie plikami cookies - Jak wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej?

Korzystanie z serwisu. Korzystanie z niniejszej witryny oznacza przyjęcie przez Państwa warunków niniejszej polityki prywatności i zachowania poufności. Za każdym razem przy przekazywaniu informacji za pośrednictwem niniejszej witryny wyrażają Państwo zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie tych informacji zgodnie z niniejszą polityką prywatności i cookies.

Dostęp do danych, ich poprawianie i usuwanie. Aby uściślić, uaktualnić bądź uzupełnić dane przekazane przez Państwa za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej, prosimy skontaktować się z nami w sposób podany poniżej, a my podejmiemy właściwe działania mające na celu zaktualizowanie lub skorygowanie wszelkich posiadanych przez nas informacji tego typu lub usunięcie Państwa danych z naszej listy kontaktów.

Bezpieczeństwo. Dokładamy wszelkich starań, w racjonalnym zakresie, aby zabezpieczyć dane osobowe w trakcie przekazywania ich przez Państwa do naszej witryny m.in. poprzez zastosowanie protokołu SSL oraz aby je ochronić przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Należy pamiętać o tym, że żaden przekaz informacji przez Internet nigdy nie jest w pełni bezpieczny czy wolny od błędów. W szczególności komunikat wysłany do lub z niniejszej witryny internetowej pocztą elektroniczną może być niedostatecznie zabezpieczony.

Linki do innych witryn internetowych. Niniejsza witryna może zawierać linki lub odsyłacze do innych witryn internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki zachowania poufności. Zachęcamy Państwa do zapoznawania się z treścią odpowiedniej polityki w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych.

Zmiany w polityce prywatności. MEMEX będzie informował o zmianach w polityce prywatności, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług w systemach Memex.pl.

Niniejsza Polityka prywatności i cookies została zaktualizowana w dniu 31.12.2020 r.