Wiadomości

15.10.2018

MEDICA INFO 2018

Zapraszamy na XIV edycję MEDICA INFO - TECHNOLOGICZNE POSTĘPY TELEMEDYCYNY ZMIANY W ŚRODOWISKU TECHNOLOGICZNYM I PRAWNYM

Warszawa, dnia 27 listopada 2018 roku

Problemy związane z wdrażaniem i postępami tele-medycyny można zakwalifikować do dwóch grup:

• nowe rozwiązania technologiczne,
• kwestie prawno–organizacyjne oraz standaryzacyjne.

Program proponowanego seminarium daje możliwość pozyskania wiedzy w obydwu tych dziedzinach. Dopiero progresywność w obu obszarach pozwala skutecznie wykorzystywać potencjał telemedycyny. Również rozwój rozwiązań mobilnych jest niezmiernie ważnym czynnikiem sprzyjającym nowym technologiom medycznym.

PROGRAM

10:00 Wykorzystanie smartfonów w telemedycynie, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków kardiologicznych.
dr Bartłomiej Orlik, kierownik Centrum Monitorowania Serca AHP w Tychach
11:00 Telemedycyna w kardiologii - nowe rozwiązania.
Dr Łukasz Kołtowski, Uniwersytet Medyczny w Warszawie
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 iWound pierwsza na świecie aplikacja monitoringu ran pooperacyjnych.
dr n med Jarosław Cwaliński, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
13:30 Telemedycyna a planowane wdrożenie obligatoryjności elektronicznej dokumentacji medycznej. Andrzej Osuch, Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej, Grupa LUX MED
14:30 Przerwa na kawę
14:45 Bariery prawne i organizacyjne telemedycyny. Jak skutecznie wykorzystać potencjał telemedycyny w systemie opieki zdrowotnej? Standardy w telemedycynie jako rozwiązania podnoszące jakość. Nowe wymagania (w projektowanym rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia) dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
Mec. Jan Pachocki, Kancelaria DZP
16:00 Zakończenie wydarzenia.

ZGŁOSZENIA można dokonać za pośrednictwem strony internetowej wydarzenia https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=255:

Organizator: Centrum Promocji Informatyki
kontakt: 22 870 69 10 (78),
mail: cpi@cpi.com.pl
wróć do listy wiadomości