Wiadomości

22.10.2019

Prawnie uzasadniony interes jako podstawa przetwarzania danych

Zapraszamy na szkolenie PRAWNIE UZASADNIONY INTERES JAKO PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH. Warszawa, 27 listopada 2019 r.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy „jak przeprowadzić test równowagi”, którego wynik rzutuje na dopuszczalność wykorzystania prawnie uzasadnione interesu administratora danych osobowych, jako podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). W trakcie szkolenia omówione zostaną pozostałe podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w kontekście wzajemnych zależności, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

Program:


CZĘŚĆ I - UZASADNIONY INTERES JAKO PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH/

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych (krótkie omówienie), ze szczególnym uwzględnieniem prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Przedstawienie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych,

Przesłanka prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 f)

Kto może być stroną trzecią? Relacje uzasadniony interes – inne podstawy prawne

Równoważność podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych. Czy rzeczywiście tak jest?

Wyłączenie stosowania art. 6 ust. 1 f) RODO do przetwarzania danych osobowych przez organy publiczne. Kiedy organy mogą stosować te przesłanką oraz jakie jest uzasadnienie?

Zgoda a uzasadniony interes? Kiedy stosować, którą podstawę prawną?

CZĘŚĆ II - TEST RÓWNOWAGI

Test równowagi - podstawowe informacje:

Co to jest test równowagi? Kiedy należy przeprowadzić test równowagi?Jak przeprowadzić test równowagi?

WARSZTATY
wykonywanie testu równowagi na podstawie przedstawionego casusu

14.15 – 15.15 klauzula informacyjna w przypadku oparcia się o podstawę prawną z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Formularz zgłoszeniowy 10% zniżki dla użytkowników Memex

Informacje o prowadzących:

Anna Matusiak-Wekiera jest radcą prawnym. Pełniła funkcję ABI. Obecnie pełni funkcję IOD. Mec. Anna Matusiak-Wekiera była członkiem Komisji Ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w UE powołanej przy GIODO w latach 2016-2018. Obecnie jest członkiem Komitetu ds. ochrony danych osobowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Justyna Kondratowicz-Dudzińska
jest radcą prawnym. Pełniła funkcję ABI. Obecnie pełni funkcję IOD. Mec. Justyna Kondratowicz-Dudzińska jest wykładowcą zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych na uczelni wyższej oraz prelegentem podczas wydarzeń związanych z ochroną danych osobowych. Jest członkiem SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Biuro organizacyjne:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
ul. Międzyborska 50, 04-041 Warszawa


wróć do listy wiadomości