Wiadomości

26.02.2019

Przetwarzanie danych osobowych w rejestrach publicznych

Wolno gromadzić dane osobowe menadżerów spółek, w tym numery PESEL, dostępne w publicznych rejestrach i udostępniać je odpłatnie na portalu w internecie.

Dr Edyta Bielak–Jomaa, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydała ważną decyzję w sprawie przetwarzania danych pochodzących z Krajowego Rejestru Sądowego przez portal rejestr.io prowadzony przez Fundację ePaństwo. Prezes UODO uznała, że wolno gromadzić dane osobowe dostępne w publicznych rejestrach i następnie udostępniać je odpłatnie przez internet. Właściciele witryn powielających dane, np. z KRS nie muszą ani informować o tym osób, których te dane dotyczą, ani respektować ich prawa do sprzeciwu. Oznacza to, że gdy istnieje uzasadniony interes administratora do duplikowania rejestrów takich jak np. KRS czy MSiG, to nie ma on konieczności spełnienia obowiązku informacyjnego.

W decyzji prezes UODO stwierdził również, że w przypadku kopiowania rejestrów publicznych nie trzeba respektować prawa do sprzeciwu osoby, o ile nie wykaże ona istnienia szczególnej sytuacji uzasadniającej żądanie przetwarzania jej danych osobowych przez administratora. Nie wystarczy jednak stwierdzić, że przez rejestr możliwe jest uzyskanie informacji np. o wieku osoby już z poziomu przeglądarki internetowej, a nie przeglądarki rejestru publicznego.

www.gazetaprawna.pl
wróć do listy wiadomości