Wiadomości

16.02.2017

Przygotowanie do stosowania Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Zapraszamy na szkolenie: "Przygotowanie do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)", Warszawa, 23 marca 2017 r.

Szkolenie ma za zadanie przygotowanie uczestników do stosowania RODO, wskazanie wpływu reformy na polskie przepisy dotyczące przetwarzania danych oraz omówienie rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu w zakresie zasad przetwarzania danych, organizacji systemu ochrony danych, uprawnień osób których dane dotyczą, funkcjonowania organów nadzorczych, w tym polskiego GIODO, zakresem odpowiedzialności związanej z nieprawidłowym przetwarzaniem danych.

Dla uczestników 10% RABAT  na udział w warsztatach poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

W programie:

*    Unijna reforma ochrony danych osobowych i wpływ na polskie przepisy i funkcjonowanie systemu ochrony danych w jednostce organizacyjnej

*    Zakres podmiotowy i przedmiotowy RODO

*    Dane osobowe i inne kluczowe pojęcia

*    Zasady przetwarzania danych na gruncie RODO a obecnie obowiązujące reguły i przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych

*    Prawa osób, których dane dotyczą - zasady realizacji uprawnień, rozbudowane obowiązki i procedury

*    Organizacja systemu ochrony danych - nowe rozwiązania na gruncie RODO

*    Inspektor ochrony danych - czy ABI automatycznie stanie się IOD, jak z perspektywy ABI przygotować się do stosowania RODO

*    Wyznaczenie IOD, status, zadania

*    Współpraca z organem nadzorczym (GIODO)

*    Kodeksy postępowań i certyfikacja

*    Niezależne organy nadzorcze

*    Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje

Szczegółowy PROGRAM

wróć do listy wiadomości