Wiadomości

30.05.2019

Rozporządzenie w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych

Od dziś tj. od 28 maja 2019 r. rozpoczyna się stosowanie nowego rozporządzenia UE w sprawie ram swobodnego przepływu danych NIEOSOBOWYCH. Warto wskazać kilka ważnych faktów, eliminując nieporozumienia:

Mimo częstego i błędnego posługiwania się w opisywaniu nowego prawa zwrotem "nowe RODO" nie ma ono z nim nic wspólnego.

Nie nakłada ono żadnego obowiązku na przedsiębiorców adresując normy głównie do organów UE oraz Państw Członkowskich.

W rozporządzeniu zakazuje się nakładania wymogów dotyczących lokalizacji danych, by mogły być sprawniej przekazywane pomiędzy państwami.
Chroni prawo podstawowe jakim jest swoboda działalności gospodarczej a nie ochrona danych osobowych.
W przypadku zbiorów danych obejmujących zarówno dane osobowe, jak i nieosobowe rozporządzenie ma zastosowanie do części zbioru złożonej z danych nieosobowych. Rozporządzenia stosuje się więc rozłącznie.

Dr Maciej Kawecki
Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, Ministerstwo Cyfryzacji

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1807 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej.

Tekst Rozporządzenia 2018/1807

wróć do listy wiadomości