Wiadomości

09.07.2019

Schrems 2.0

Dzisiaj, 9 lipca rozpoczęła się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu rozprawa w sprawie Facebook Ireland i Schrems C-311/18 tzn. Schrems2.

Trybunał rozstrzygnie czy dwa kluczowe mechanizmy umożliwiające transfer danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. standardowe klauzule umowne (Standard Contractual Clauses) oraz Privacy Shield (porozumienie między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi), zachowały ważność pod rządami RODO.

W razie stwierdzenia przez Trybunał nieważności tych mechanizmów, duża część podmiotów europejskich zostanie pozbawiona dotychczas stosowanej podstawy prawnej, co w razie konieczności kontynuacji transferu danych zmusi do poszukania innego mechanizmu.

wróć do listy wiadomości