Wiadomości

22.08.2018

Skany dowodów osobistych pobierane przez banki

Skany dowodów osobistych pobierane przez banki. Wypowiedź dr Macieja Kaweckiego Koordynatora reformy ochrony danych osobowych w tej sprawie ukaże się w Dzienniku Gazeta Prawna ale już teraz udostępniamy ją tutaj.

Błędem jest ocenianie praktyki pozyskiwania przez banki w chwili obecnej kopii dowodów osobistych wyłącznie przez pryzmat prawa bankowego. Musimy pamiętać, że w życie weszła już ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Instytucjami zobowiązanymi do przestrzegania jej przepisów są m.in. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oraz instytucje finansowe mające siedzibę na terytorium RP. Zgodnie z art. 34 ust. 4 tej ustawy, instytucje obowiązane na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego mogą przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej oraz sporządzać ich KOPIE. Środkami bezpieczeństwa finansowego są m.in. mechanizmy identyfikacji oraz weryfikacja tożsamości. W przepisie tym zrealizowano obowiązek wynikający z art. 13 ust. l dyrektywy 2015/84. Służy temu w niektórych przypadkach również zamieszczony na dokumentach tożsamości wizerunek.  W tym przypadku nie ma więc mowy o naruszeniu przewidzianej w RODO zasady minimalizmu.

Linkedin.com

dr Maciej Kawecki - Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi,
Koordynator reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwo Cyfryzacji.

wróć do listy wiadomości