Powierzenie przetwarzania danych

  Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Powierzenie przetwarzania danych - to przekazanie procesu przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie. Podmiot, o którym mowa może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie oraz zgodnie z warunkami art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.