Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych - to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.