PUODO

 

PUODO

PUODO, czyli Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Organ właściwy do spraw ochrony danych osobowych na terytorium Polski, utworzony ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Jest również organem nadzorczym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Prezes Urzędu jest prawnym kontynuatorem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zachował jego majątek, wierzytelności oraz przejął wszczęte przez niego postępowania