Upoważnienie

 

Upoważnienie do przetwarzania danych

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych - to dokument na podstawie, którego osoby mogą być dopuszczone do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienie nadaje Administrator danych osobowych lub Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), z godnie z warunkami art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych.