Przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych zgodnie z definicją ustawowa to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Memex dysponuje aplikacjami programistycznymi (AMT-1, Japetus) służącymi do przetwarzania danych osobowych i obsługi zbiorów danych, które spełniają w 100% wymogów w/w Rozporządzenia dla poziomu wysokiego. Podstawowe założenia programów "AMT-1" oraz "Japetus".

 • 1. Zastosowanie kryptografii - szyfrowanie połączenia przez protokół  SSL

 • 2. Definiowanie uprawnień użytkowników

 • 3. Wymuszanie zmiany haseł  co 30 dni

 • 4. Zastosowanie bezpiecznych haseł dostępowych (min.8-znakowych, alfanumerycznych)

 • 5. Brak konieczności instalowania oprogramowania na komputerach klienckich

 • 6. Łatwe definiowanie własnych pól w bazie danych

 • 7. Zabezpieczony metodami kryptograficznymi eksport danych

 • 8. Szczegółowy zapis historii i modyfikacji rekordów

 • 9. Możliwość pracy na bezdyskowych terminalach

 • 10.Określanie uprawnień dostępu do danych dla różnych grup

 • 11. Prosta obsługa aplikacji i modułowa rozbudowa

 • 12. Zalecenie do stosowania w systemach: podwyższonym i wysokim

     AMT-1 - System off-line                                      Japetus - System on-line