Szacowanie ryzyka

Szacowanie ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych wg metodyki PIDRAN2®



 • PIDRAN2 -> Poufność - Integralność - Dostępność - Rozliczalność - Autentyczność - Niezaprzeczalność - Niezawodność

 • Analityczna ocena ryzyka i zagrożeń ochrony danych osobowych
 • Autorska metodyka pomiaru wartości ryzyka
 • Inwentaryzacja czynności przetwarzania i ryzyk
 • Dostosowanie do wymogów RODO
 • Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i zagrożeń
 • Identyfikacja i kategorie skutków ryzyka
 • Szacowanie ryzyka dla poszczególnych czynności i procesów
 • Algorytm i pomiar „Wartości ryzyka”



  OCENA ADEKWATNOŚCI ZABEZPIECZEŃ

 • Określenie wpływu zagrożeń na procesy przetwarzania danych osobowych
 • Rola ochrony i zabezpieczeń technicznych w systemie bezpieczeństwa
 • Algorytm i szacowanie bezpieczeństwa
 • Wskaźniki oceny adekwatności zabezpieczeń i ochrony dla procesów
 • Ocena działań Procedury-Szkolenia-Ryzyko-Zabezpieczenia



  Ocena skutków dla ochrony danych wg RODO