Szacowanie ryzyka

Szacowanie ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych wg metodyki PIDRAN2® • Analityczna metoda oceny zagrożeń ochrony danych osobowych
 • Inwentaryzacja ryzyk i zagrożeń
 • Dostosowanie do wymogów RODO
 • Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i zagrożeń
 • Identyfikacja i kategorie skutków zagrożenia
 • Szacowanie poszczególnych elementów procesów
 • Pomiar i algorytm „Wartości ryzyka”  OCENA ADEKWATNOŚCI ZABEZPIECZEŃ

 • Określenie wpływu zagrożeń na procesy przetwarzania danych osobowych
 • Rola ochrony i zabezpieczeń technicznych w systemie bezpieczeństwa
 • Algorytm i szacowanie bezpieczeństwa
 • Wskaźniki oceny adekwatności zabezpieczeń i ochrony dla procesów
 • Ocena działań Procedury-Szkolenia-Ryzyko-Zabezpieczenia  Ocena skutków dla ochrony danych wg RODO