Szkolenia

Szkolenia

Oferujemy specjalistyczne szkolenia otwarte oraz wewnętrzne, których zakres tematyczny i czas trwania jest dostosowywany do potrzeb klienta. Aktualna tematyka szkoleń:

  • RODO - Ochrona danych osobowych
  • Jak przygotować się do zgłoszenia incydentu naruszenia ochrony danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych – warsztaty dla  Inspektorów Ochrony Danych
  • Ochrona danych wrażliwych - zasady przetwarzania danych, bezpieczna e-komunikacja
  • Organizacja i zarządzanie procesem przetwarzania danych osobowych w promocji leków Rx
  • Praktyka przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych
  • Przetwarzanie i ochrona medycznych danych osobowych