Przetwarzanie medycznych danych osobowych

 
  • Wprowadzenie do ochrony medycznych danych osobowych• prawo ochrony danych osobowych – podstawowe pojęcia i założenia • pojęcie danych osobowych • dane osobowe medyczne – zakres pojęcia • tajemnica lekarska i jej wpływ na zasady przetwarzania danych osobowych medycznych,
  • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych medycznych •kiedy można przetwarzać dane osobowe? •zakres dopuszczalnego przetwarzania danych osobowych
  • Obowiązki informacyjne związane z przetwarzaniem medycznych danych osobowych • obowiązki informacyjne przy gromadzeniu danych osobowych • obowiązki informacyjne istniejące przez cały okres przetwarzania danych osobowych
  • Outsourcing a przetwarzanie danych osobowych medycznych • outsourcing procesów przetwarzania danych osobowych a zasady ochrony danych osobowych • powierzenie danych osobowych do przetwarzania o jak zawrzeć umowę powierzenia? o jakie obowiązki wiążą się z powierzeniem danych osobowych do przetwarzania? • tajemnica lekarska a dopuszczalność outsourcingu przetwarzania danych medycznych o co jest zgodne z prawem? o czego należy unikać?
  • Udostępnianie danych osobowych medycznych • udostępnianie danych za zgodą osoby, której dane dotyczą • udostępnianie danych bez zgody osoby, które dane dotyczą
  • Rejestracja zbiorów danych osobowych medycznych
  • Zabezpieczenie danych osobowych medycznych •dokumentacja ochrony danych osobowych •archiwizowanie danych osobowych medycznych