Usługi

Audyt w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych

 • Audyt zewnętrzny – badanie zgodności aktualnych procedur obowiązujących w firmie w zakresie przetwarzania, przechowywania, zabezpieczenia, udostępniania i usuwania danych osobowych z dokumentacją rejestracyjną RODO. Audyt dokonywany jest w zakresie zbiorów danych osobowych: pracowniczych, marketingowych, handlowych, logistycznych, medycznych itp.
 • Audyt krzyżowy
 • Audyt standard
 • Audyt polityki bezpieczeństwa informacji
 • Audyt „ Info”
 • Audyt stron www - nowość
 • Audyt standaryzacyjny – badanie zgodności aktualnych procedur obowiązujących w firmie w zakresie przetwarzania, przechowywania, zabezpieczenia, udostępniania i usuwania danych osobowych z dokumentacją rejestracyjną RODO. Audyt dokonywany jest w zakresie zbiorów danych osobowych: pracowniczych, marketingowych, handlowych, medycznych i in.

Zarządzanie funkcją IOD

Oferujemy kompleksowy outsourcing w zakresie zarządzania /pełnienia/ funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD). Zapewniamy nadzór w obszarach związanych z ochroną danych osobowych: nadzór formalny, proceduralny, organizacyjny oraz techniczno-logistyczny.

Usługa ZFIOD realizowana jest w formie stałej obecności, uzgodnionej z Klientem, interaktywnej dostępności on-line z gwarantowanym czasem reakcji oraz w formie konsultacji telefonicznych, W zależności od indywidualnych potrzeb Klienta sporządzamy ekspertyzy, przygotowujemy wnioski zmian procedur i poszczególnych instrukcji bezpieczeństwa informacji.

W ramach oferowanej usługi ZFIOD relizujemy m.in. następujące czynności:
 • formalne zarządzanie procesem bezpieczeństwa danych osobowych
 • nadzorowanie przestrzegania zasad Polityki Bezpieczeństwa
 • współdziałanie z Działem IT w zakresie instrukcji zarządzania systemem informatycznym
 • prowadzenie pełnej ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • opiniowanie w sprawie udostępniania dokumentów zawierających dane osobowe
 • nadzór nad współpracą z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przetwarzania i/lub powierzania danych osobowych
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych
 • obsługa procesu nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych

Konsultacje

Konsultacje realizowane są wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. oraz polskiej normy PN-ISO/EIC-27001:2007; obejmują m.in.:
 • przygotowywanie organizacji, firmy do spełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych
 • doradztwo w zakresie praktyki e-marketingu i rozwoju e-biznesu w firmie
 • pomoc w opracowywaniu dokumentacji zarządzania procesami przetwarzania danych osobowych
 • pomoc w opracowywaniu i wdrożeniu koncepcji Polityki Bezpieczeństwa Informacji w firmie.

Szkolenia

Oferujemy specjalistyczne szkolenia otwarte oraz wewnętrzne, których zakres tematyczny i czas trwania jest dostosowywany do potrzeb klienta. Aktualna tematyka szkoleń:
  • Ochrona danych osobowych dla początkujących i zaawansowanych
  • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych wg RODO
  • Szacowanie, analiza ryzyka i zagrożeń danych osobowych
  • Jak przygotować się do kontroli – warsztaty dla zaawansowanych i IOD
  • Polski pacjent w Internecie, bezpieczna e-komunikacja -
  • Organizacja i zarządzanie procesem przetwarzania danych osobowych w promocji leków Rx
  • e-Marketing medyczny a ochrona danych osobowych
  • Praktyka przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych
  • Zasady bezpiecznego przetwarzania danych wrażliwych - nowość