Wiadomości

19.02.2019

Pierwsze kary za nieprawidłowe przetwarzanie danych

Prezes UODO zapowiada pierwsze kary za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych. W ciągu pierwszych miesięcy stosowania RODO urząd otrzymał ponad 3 tys. skarg dotyczących nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych. Wiele z nich zawiera jednak braki formalne, co powoduje, że UODO, aby móc zacząć rozpatrywać sprawę, musi wzywać osoby je wnoszące do usunięcia tych braków. W niektórych przypadkach skargi okazują się bezzasadne. W wielu sprawach, zwłaszcza tych...
więcej
30.01.2019

RODO w USA? Raport SAS

Stany Zjednoczone przyglądają się RODO i europejskim rozwiązaniom bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych konsumentów. Potwierdzenie zainteresowania tymi zagadnieniami znajduje w najnowszych badaniach SAS Jak wynika z badania SAS Data Privacy: Are You Concerned? 67% amerykańskich konsumentów uważa, że rząd Stanów Zjednoczonych powinien podjąć dodatkowe działania, aby ochronić ich dane osobowe. Ma to związek z ogólnym wzrostem świadomości odnośnie prywatności. Aż 73%...
więcej
28.01.2019

Dzień Ochrony Danych Osobowych

28 stycznia w całej Unii Europejskiej obchodzony jest Dzień Ochrony Danych Osobowych. Po raz trzynasty ten dzień obchodzony jest w Polsce, w wielu miejscach odbędą się wydarzenia mające na celu zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony prywatności i danych osobowych. Podobnie jak w latach ubiegłych liczne akcje odbędą się też w placówkach oświatowych uczestniczących w trwającej 9. edycji programu edukacyjnego UODO „Twoje dane – Twoja sprawa”. Wśród wielu inicjatyw,...
więcej
24.01.2019

Ochrona danych osobowych w Japonii

Komisja Europejska potwierdziła dziś adekwatność ochrony danych osobowych zapewnianej przez Japonię. Po raz pierwszy w historii decyzja o adekwatności dopełnia zawarcie ważnej umowy handlowej pomiędzy UE a państwem trzecim. Ten dokument, pierwszy taki pod RODO, wyznacza także nowy standard dla decyzji o adekwatności. Jest to ostatni etap rozpoczętej we wrześniu 2018 r. procedury, który polegał m.in. na zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) oraz...
więcej
10.01.2019

Orzeczenie w sprawie prawa do bycia zapomnianym

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE z 10 stycznia 2019 r. Prawo do bycia zapomnianym (to ze sprawy Google Spain) nie powinno działać globalnie - tak uważa rzecznik generalny Maciej Szpunar Rzecznik generalny Maciej Szpunar zaproponował Trybunałowi ograniczenie spoczywającego na operatorach wyszukiwarek internetowych obowiązku usuwania linków tylko do Unii Europejskiej. Sprawa C-507/17 Google/CNIL - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, KOMUNIKAT PRASOWY nr 2/19 Luksemburg,...
więcej
17.12.2018

Wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych dot. RODO

Do 18 stycznia 2019 r. trwają publiczne konsultacje Wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych dotyczących terytorialnego zakresu stosowania RODO. Podczas listopadowej sesji plenarnej (16 listopada 2018 r.) Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła Wytyczne 3/2018 dotyczące terytorialnego zakresu stosowania RODO (art. 3). Ich celem jest zapewnienie spójnej interpretacji terytorialnego zakresu stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz wyjaśnienie...
więcej
27.11.2018

Wskazówki dla administratorów danych w stosowaniu RODO

Po analizie skarg, pytań i wpływających sygnałów Urząd Ochrony Danych Osobowych przygotował 10 wskazówek dla administratorów pomocnych w stosowaniu RODO na co dzień. 10 wskazówek dla administratorów - jak stosować RODO – doświadczenia z pierwszego półrocza www.uodo.gov.pl Jedna z głównych wskazówek określa wprost Zainwestuj w fachowego IOD. Nawet jeśli nie masz takiego obowiązku, to warto rozważyć wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektor Ochrony...
więcej
23.11.2018

Szacowanie ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych

Memex jako patron medialny zaprasza na szkolenie SZACOWANIE RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH - Warszawa, 5 grudnia 2018 r. Szkolenie zostało przygotowane w celu przekazania wiedzy dotyczącej spełniania wymogów RODO w kontekście inicjowania działań, wdrażania, utrzymania i doskonalenia zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa danych osobowych. Szkolenie prowadzone jest formie warsztatów, które uzupełniane są elementami wykładów. Zadaniem uczestnika będzie m.in.:...
więcej
06.11.2018

Projekt ustawy wdrażającej RODO

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj (6 listopada) projekt ustawy wdrażającej RODO. Projekt przewiduje zmianę 168 ustaw a cały proces legislacyjny trwał od 14 września 2017 r. Przez rok i 2 miesiące, z uwzględnieniem trwającej prawie 3 tygodnie Komisji Prawniczej liczba ustaw wchodzących w skład pakietu ulegała zmianie, osiągając taką ilość. 👉 Projekt zawiera w szczególności propozycję zmiany Kodeksu Karnego, służącą penalizacji usiłowania wyłudzeń pod pretekstem...
więcej
25.10.2018

XXVI Forum Administratorów Danych / Inspektorów Ochrony Danych

XXVI Forum Administratorów Danych/ Inspektorów Ochrony Danych (ADO/IOD) BIEŻĄCE WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW Z RODO Warszawa, 15 listopada 2018 roku Po intensywnym wdrażaniu podstawowych obowiązków określonych w RODO przed 25 maja 2018 r., przyszedł czas na stałe wykonywanie bieżących obowiązków określonych w RODO, które wymagają systematycznego i metodycznego podejścia. Szczególnie ważne pozostają obowiązki związane z szacowaniem ryzyka dla praw i wolności osób,...
więcej