Wiadomości

08.04.2019

Nowe wytyczne w zakresie ochrony danych związanych ze stanem zdrowia

Rada Europy 27 marca 2019 r. wydała, skierowany do 47 państw członkowskich, zestaw wytycznych, mających na celu zapewnienie, zarówno w dziedzinie prawa, jak i w praktyce, pełnej zgodności przetwarzania danych związanych ze stanem zdrowia z prawami człowieka, w szczególności z prawem do prywatności i ochroną danych. Rosnący potencjał nowych technologii doprowadził do wzrostu roli przetwarzania danych, które stanowią obecnie cenny materiał źródłowy dla tworzenia nowej...
więcej
05.04.2019

Forum ADO/IOD

Zapraszamy do udziału w kolejnej już, 27 edycji Forum ADO/IOD. Tematy poruszane podczas tegorocznej wiosennej edycji Forum wiążą się z najważniejszymi praktycznymi problemami związanymi ze stosowaniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a do udziału w Forum organizatorzy zaprosili najwybitniejszych polskich specjalistów zajmujących się prawem i praktyką ochrony danych osobowych. XXVII FORUM ADMINISTRATORÓW DANYCH/ INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH...
więcej
27.03.2019

Pierwsza kara za RODO

Za niedopełnienie obowiązku informacyjnego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) nałożyła pierwszą karę w wysokości ponad 943 tys. zł. - Administrator miał świadomość o ciążącym na nim obowiązku informacyjnym. Stąd decyzja o nałożeniu na ten podmiot kary w tej wysokości -podkreśliła Prezes UODO dr Edyta Bielak–Jomaa Bardzo wiele osób, których dane przetwarzała ukarana spółka, nie miało o tym pojęcia. Administrator ich o tym nie powiadomił. Tym...
więcej
19.03.2019

Dane osobowe w kampaniach politycznych

15 marca br. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) opublikowała na swojej stronie Oświadczenie 2/2019 w sprawie wykorzystania danych osobowych w ramach kampanii politycznych. Oświadczenie zostało wydane m.in. w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. Treść Oświadczenia 2/2019 oraz Aneks I do Oświadczenia dostępne są na stronie internetowej EROD: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb-2019-03-13-statement-on-elections_en.pdf
więcej
26.02.2019

Przetwarzanie danych osobowych w rejestrach publicznych

Wolno gromadzić dane osobowe menadżerów spółek, w tym numery PESEL, dostępne w publicznych rejestrach i udostępniać je odpłatnie na portalu w internecie. Dr Edyta Bielak–Jomaa, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydała ważną decyzję w sprawie przetwarzania danych pochodzących z Krajowego Rejestru Sądowego przez portal rejestr.io prowadzony przez Fundację ePaństwo. Prezes UODO uznała, że wolno gromadzić dane osobowe dostępne w publicznych rejestrach i następnie...
więcej
22.02.2019

Kradzież danych osobowych ze szpitala

Z bełchatowskiego szpitala skradziono dane osobowe Zakres utraconych danych, są to imię, nazwisko, PESEL pacjenta oraz wzór podpisu osoby, której udostępniono dokumentację. Naruszenie dotyczy wyłącznie osób, których dane medyczne udostępniano w dniach 17.11.2018 r. - 06.01.2019 r. w Rejestracji Przychodni Lekarza POZ oraz osób przez nich upoważnionych do udostępnienia danych medycznych. Najprawdopodobniej rejestr mógł znajdować się "na wyciągnięcie ręki" w okienku...
więcej
19.02.2019

Pierwsze kary za nieprawidłowe przetwarzanie danych

Prezes UODO zapowiada pierwsze kary za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych. W ciągu pierwszych miesięcy stosowania RODO urząd otrzymał ponad 3 tys. skarg dotyczących nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych. Wiele z nich zawiera jednak braki formalne, co powoduje, że UODO, aby móc zacząć rozpatrywać sprawę, musi wzywać osoby je wnoszące do usunięcia tych braków. W niektórych przypadkach skargi okazują się bezzasadne. W wielu sprawach, zwłaszcza tych...
więcej
30.01.2019

RODO w USA? Raport SAS

Stany Zjednoczone przyglądają się RODO i europejskim rozwiązaniom bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych konsumentów. Potwierdzenie zainteresowania tymi zagadnieniami znajduje w najnowszych badaniach SAS Jak wynika z badania SAS Data Privacy: Are You Concerned? 67% amerykańskich konsumentów uważa, że rząd Stanów Zjednoczonych powinien podjąć dodatkowe działania, aby ochronić ich dane osobowe. Ma to związek z ogólnym wzrostem świadomości odnośnie prywatności. Aż 73%...
więcej
28.01.2019

Dzień Ochrony Danych Osobowych

28 stycznia w całej Unii Europejskiej obchodzony jest Dzień Ochrony Danych Osobowych. Po raz trzynasty ten dzień obchodzony jest w Polsce, w wielu miejscach odbędą się wydarzenia mające na celu zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony prywatności i danych osobowych. Podobnie jak w latach ubiegłych liczne akcje odbędą się też w placówkach oświatowych uczestniczących w trwającej 9. edycji programu edukacyjnego UODO „Twoje dane – Twoja sprawa”. Wśród wielu inicjatyw,...
więcej
24.01.2019

Ochrona danych osobowych w Japonii

Komisja Europejska potwierdziła dziś adekwatność ochrony danych osobowych zapewnianej przez Japonię. Po raz pierwszy w historii decyzja o adekwatności dopełnia zawarcie ważnej umowy handlowej pomiędzy UE a państwem trzecim. Ten dokument, pierwszy taki pod RODO, wyznacza także nowy standard dla decyzji o adekwatności. Jest to ostatni etap rozpoczętej we wrześniu 2018 r. procedury, który polegał m.in. na zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) oraz...
więcej