Wiadomości

30.05.2019

Rozporządzenie w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych

Od dziś tj. od 28 maja 2019 r. rozpoczyna się stosowanie nowego rozporządzenia UE w sprawie ram swobodnego przepływu danych NIEOSOBOWYCH. Warto wskazać kilka ważnych faktów, eliminując nieporozumienia: Mimo częstego i błędnego posługiwania się w opisywaniu nowego prawa zwrotem "nowe RODO" nie ma ono z nim nic wspólnego. Nie nakłada ono żadnego obowiązku na przedsiębiorców adresując normy głównie do organów UE oraz Państw Członkowskich. W rozporządzeniu zakazuje...
więcej
17.05.2019

Kolejna kara finansowa

Nieskuteczne próby usunięcia naruszenia polegającego na upublicznieniu zbyt szerokiego zakresu danych osobowych to główny powód nałożenia przez Prezes UODO kary pieniężnej na administratora. Jeden ze związków sportowych upublicznił w sieci dane osobowe sędziów, którym przyznano licencje sędziowskie. Podano jednak nie tylko ich imiona i nazwiska, ale także dokładne adresy zamieszkania oraz numery PESEL. Tymczasem nie ma żadnych podstaw prawnych, by w Internecie dostępny...
więcej
08.04.2019

Nowe wytyczne w zakresie ochrony danych związanych ze stanem zdrowia

Rada Europy 27 marca 2019 r. wydała, skierowany do 47 państw członkowskich, zestaw wytycznych, mających na celu zapewnienie, zarówno w dziedzinie prawa, jak i w praktyce, pełnej zgodności przetwarzania danych związanych ze stanem zdrowia z prawami człowieka, w szczególności z prawem do prywatności i ochroną danych. Rosnący potencjał nowych technologii doprowadził do wzrostu roli przetwarzania danych, które stanowią obecnie cenny materiał źródłowy dla tworzenia nowej...
więcej
05.04.2019

Forum ADO/IOD

Zapraszamy do udziału w kolejnej już, 27 edycji Forum ADO/IOD. Tematy poruszane podczas tegorocznej wiosennej edycji Forum wiążą się z najważniejszymi praktycznymi problemami związanymi ze stosowaniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a do udziału w Forum organizatorzy zaprosili najwybitniejszych polskich specjalistów zajmujących się prawem i praktyką ochrony danych osobowych. XXVII FORUM ADMINISTRATORÓW DANYCH/ INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH...
więcej
27.03.2019

Pierwsza kara za RODO

Za niedopełnienie obowiązku informacyjnego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) nałożyła pierwszą karę w wysokości ponad 943 tys. zł. - Administrator miał świadomość o ciążącym na nim obowiązku informacyjnym. Stąd decyzja o nałożeniu na ten podmiot kary w tej wysokości -podkreśliła Prezes UODO dr Edyta Bielak–Jomaa Bardzo wiele osób, których dane przetwarzała ukarana spółka, nie miało o tym pojęcia. Administrator ich o tym nie powiadomił. Tym...
więcej
19.03.2019

Dane osobowe w kampaniach politycznych

15 marca br. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) opublikowała na swojej stronie Oświadczenie 2/2019 w sprawie wykorzystania danych osobowych w ramach kampanii politycznych. Oświadczenie zostało wydane m.in. w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. Treść Oświadczenia 2/2019 oraz Aneks I do Oświadczenia dostępne są na stronie internetowej EROD: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb-2019-03-13-statement-on-elections_en.pdf
więcej
26.02.2019

Przetwarzanie danych osobowych w rejestrach publicznych

Wolno gromadzić dane osobowe menadżerów spółek, w tym numery PESEL, dostępne w publicznych rejestrach i udostępniać je odpłatnie na portalu w internecie. Dr Edyta Bielak–Jomaa, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydała ważną decyzję w sprawie przetwarzania danych pochodzących z Krajowego Rejestru Sądowego przez portal rejestr.io prowadzony przez Fundację ePaństwo. Prezes UODO uznała, że wolno gromadzić dane osobowe dostępne w publicznych rejestrach i następnie...
więcej
22.02.2019

Kradzież danych osobowych ze szpitala

Z bełchatowskiego szpitala skradziono dane osobowe Zakres utraconych danych, są to imię, nazwisko, PESEL pacjenta oraz wzór podpisu osoby, której udostępniono dokumentację. Naruszenie dotyczy wyłącznie osób, których dane medyczne udostępniano w dniach 17.11.2018 r. - 06.01.2019 r. w Rejestracji Przychodni Lekarza POZ oraz osób przez nich upoważnionych do udostępnienia danych medycznych. Najprawdopodobniej rejestr mógł znajdować się "na wyciągnięcie ręki" w okienku...
więcej
19.02.2019

Pierwsze kary za nieprawidłowe przetwarzanie danych

Prezes UODO zapowiada pierwsze kary za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych. W ciągu pierwszych miesięcy stosowania RODO urząd otrzymał ponad 3 tys. skarg dotyczących nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych. Wiele z nich zawiera jednak braki formalne, co powoduje, że UODO, aby móc zacząć rozpatrywać sprawę, musi wzywać osoby je wnoszące do usunięcia tych braków. W niektórych przypadkach skargi okazują się bezzasadne. W wielu sprawach, zwłaszcza tych...
więcej
30.01.2019

RODO w USA? Raport SAS

Stany Zjednoczone przyglądają się RODO i europejskim rozwiązaniom bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych konsumentów. Potwierdzenie zainteresowania tymi zagadnieniami znajduje w najnowszych badaniach SAS Jak wynika z badania SAS Data Privacy: Are You Concerned? 67% amerykańskich konsumentów uważa, że rząd Stanów Zjednoczonych powinien podjąć dodatkowe działania, aby ochronić ich dane osobowe. Ma to związek z ogólnym wzrostem świadomości odnośnie prywatności. Aż 73%...
więcej