Wiadomości

21.05.2018

Inspektor Ochrony Danych

RODO nakłada szereg nowych obowiązków, w tym obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD). Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych określony został w art. 37 ust. 1 RODO (w przypadku podmiotów publicznych należy dodatkowo uwzględnić art. 9 nowej ustawy o ochronie danych osobowych przekazanej 16 maja 2018 r. do podpisu Prezydenta RP). Z kolei obowiązek zawiadamiania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (to nowa nazwa organu nadzorczego) o danych kontaktowych...
więcej
14.05.2018

Ustawa o ochronie danych osobowych przyjęta przez Sejm

Sejm przyjął ustawę o ochronie danych osobowych. Ustawa jest uzupełnieniem i uszczegółowieniem RODO -unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które będzie obowiązywać od 25 maja 2018 roku. Tekst ustawy przekazanej do Senatu znajdą Państwo klikając tutaj  
więcej
30.03.2018

RODO - kiedy przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych osobowych wg GIODO

Jeden z podstawowych elementów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) to ocena skutków przetwarzania w zakresie danych osobowych - z angielskiego Data Protection Impact Assessment (DPIA). DPIA - to proces opracowania zgodności z zapisami RODO, innymi słowy skutków powinna być procesem zaprojektowanym do opisywania przetwarzania danych, oceny konieczności, proporcjonalności przetwarzania i do pomocy w zarządzaniu ryzykami związanymi z prawami i wolnościami osób...
więcej
27.03.2018

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych przyjęty

Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Projekt ma trafić do Sejmu po świętach. Wprowadzenie ustawy wymusza prawo unijne. Nowelizacja przewiduje dodatkowe uprawnienia dla konsumentów, szczególnie dla internautów. Zgodnie z ustawą przedsiębiorca będzie musiał otrzymać od nas osobne zgody na każdy cel użycia naszych danych. Będzie też zmuszony poinformować o tym, że doszło do wycieku informacji o nas. Ustawa wprowadza nowy organ nadzorujący ochronę...
więcej
26.01.2018

RODO w sektorze MSP

Sprawdź, czy Twoja firma będzie zwolniona z części obowiązków wynikających z RODO. Obejrzyj informację dr Macieja Kawęckiego - Dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi, Koordynatora reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwo Cyfryzacji. Informacja video Szybki test Więcej informacji dot. RODO - aktualne materiały Komisji Europejskiej
więcej
29.12.2017

Stanowisko GIODO dotyczące ważności zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Zgody na przetwarzanie danych osobowych zebrane na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych nie tracą ważności. Należy się jednak upewnić, czy zostały pozyskane zgodnie z wymaganiami określonymi w RODO, tak by zapewnić osobom wyrażającym zgodę swobodę wyboru. Zgoda, która dotychczas została pozyskana, jest nadal ważna, o ile jest ona zgodna z warunkami określonymi w rozporządzeniu. Takie stanowisko wynika bezpośrednio z treści motywu 171 ogólnego rozporządzenia o...
więcej
06.12.2017

Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych

Zapraszamy do udziału w  Warsztatach "DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH”. Warszawa 14 grudnia 2017 r. Cel szkolenia: Udział w szkoleniu ma pomóc swobodnie wyodrębniać informację publiczną oraz dane osobowe, ułatwić zastosowanie właściwego trybu i formy dostępu oraz zdefiniowanie podstawowych pojęć i problemów pojawiających się na gruncie stosowania zasad dostępu do informacji publicznej oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Wiedza...
więcej
05.12.2017

Uwagi GIODO do projektu nowych przepisów o ochronie danych osobowych .

Do przygotowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji projektów: ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych GIODO zgłosił ponad 140 stron uwag. Ministerstwo Cyfryzacji 13 września 2017 r. zaprezentowało projekt przepisów aktów prawnych, które w zamierzeniu miały dostosować polski system prawny do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). To bowiem ten akt prawny wprowadza reformę systemu ochrony danych i...
więcej
22.11.2017

Dokumentacja RODO - Szkolenie

Memex zaprasza na szkolenie nt.: "DOKUMENTACJA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NA GRUNCIE RODO” - Warszawa, 6 grudnia 2017 r.. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać administrator danych czy podmiot przetwarzający, ale jednocześnie obliguje do wykazania, a więc udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Szkolenie ma na celu wskazanie listy dokumentów, których istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany, wdrożenie, administrator danych...
więcej
14.09.2017

Rejestr PESEL do poprawy

GIODO nakazał Ministrowi Cyfryzacji usunięcie naruszeń dotyczących przetwarzania danych w rejestrze PESEL. Kontrola przeprowadzona przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w Ministerstwie Cyfryzacji wykazała, że Minister Cyfryzacji – jako administrator danych przetwarzanych w rejestrze PESEL – naruszył przepisy o ochronie danych osobowych, poprzez: -brak procedur określających sposób postępowania w razie wystąpienia incydentu związanego z ochroną...
więcej