Wiadomości

23.11.2018

Szacowanie ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych

Memex jako patron medialny zaprasza na szkolenie SZACOWANIE RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH - Warszawa, 5 grudnia 2018 r. Szkolenie zostało przygotowane w celu przekazania wiedzy dotyczącej spełniania wymogów RODO w kontekście inicjowania działań, wdrażania, utrzymania i doskonalenia zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa danych osobowych. Szkolenie prowadzone jest formie warsztatów, które uzupełniane są elementami wykładów. Zadaniem uczestnika będzie m.in.:...
więcej
06.11.2018

Projekt ustawy wdrażającej RODO

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj (6 listopada) projekt ustawy wdrażającej RODO. Projekt przewiduje zmianę 168 ustaw a cały proces legislacyjny trwał od 14 września 2017 r. Przez rok i 2 miesiące, z uwzględnieniem trwającej prawie 3 tygodnie Komisji Prawniczej liczba ustaw wchodzących w skład pakietu ulegała zmianie, osiągając taką ilość. 👉 Projekt zawiera w szczególności propozycję zmiany Kodeksu Karnego, służącą penalizacji usiłowania wyłudzeń pod pretekstem...
więcej
25.10.2018

XXVI Forum Administratorów Danych / Inspektorów Ochrony Danych

XXVI Forum Administratorów Danych/ Inspektorów Ochrony Danych (ADO/IOD) BIEŻĄCE WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW Z RODO Warszawa, 15 listopada 2018 roku Po intensywnym wdrażaniu podstawowych obowiązków określonych w RODO przed 25 maja 2018 r., przyszedł czas na stałe wykonywanie bieżących obowiązków określonych w RODO, które wymagają systematycznego i metodycznego podejścia. Szczególnie ważne pozostają obowiązki związane z szacowaniem ryzyka dla praw i wolności osób,...
więcej
15.10.2018

MEDICA INFO 2018

Zapraszamy na XIV edycję MEDICA INFO - TECHNOLOGICZNE POSTĘPY TELEMEDYCYNY ZMIANY W ŚRODOWISKU TECHNOLOGICZNYM I PRAWNYM Warszawa, dnia 27 listopada 2018 roku Problemy związane z wdrażaniem i postępami tele-medycyny można zakwalifikować do dwóch grup: • nowe rozwiązania technologiczne, • kwestie prawno–organizacyjne oraz standaryzacyjne. Program proponowanego seminarium daje możliwość pozyskania wiedzy w obydwu tych dziedzinach. Dopiero progresywność w obu...
więcej
10.10.2018

Upoważnienia w Komisjach Wyborczych

Państwowa Komisja Wyborcza wyraża opinię, że w czasie, w którym właściwa obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dysponuje spisem wyborców, jest ona jedynym dysponentem i administratorem tych danych. Członkowie obwodowych komisji wyborczych, jako osoby wchodzące w skład organu kolegialnego, będącego administratorem danych osobowych, podczas czynności związanych z...
więcej
22.08.2018

Skany dowodów osobistych pobierane przez banki

Skany dowodów osobistych pobierane przez banki. Wypowiedź dr Macieja Kaweckiego Koordynatora reformy ochrony danych osobowych w tej sprawie ukaże się w Dzienniku Gazeta Prawna ale już teraz udostępniamy ją tutaj. Błędem jest ocenianie praktyki pozyskiwania przez banki w chwili obecnej kopii dowodów osobistych wyłącznie przez pryzmat prawa bankowego. Musimy pamiętać, że w życie weszła już ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu...
więcej
26.06.2018

RODO - pytania i odpowiedzi

Zapraszamy na relację video streamingu "RODO w pytaniach i odpowiedziach" . Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało 1,5 godzinny materiał edukacyjny dotyczący RODO i praktyk stosowanych w ochronie danych osobowych. Na pytanie Internautów odpowiada Dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji. Zapis video
więcej
12.06.2018

RODO w praktyce

Mijają 4 tygodnie od wdrożenia RODO – Jakie są pierwsze doświadczenia? Czego możemy się spodziewać po zmianach? O tym dowiemy się 11 lipca na Konferencji w Warszawie. Jeżeli gromadzisz dane osobowe, ta konferencja jest dla Ciebie! Wydarzenie ukierunkowane jest na praktykę. W PROGRAMIE JAKUB WEZGRAJ – Radca Prawny ODOEXPERT: „RODO po 25 maja – czyli o tym jak utrzymać wdrożony system ochrony danych osobowych by nie narażać się na odpowiedzialność” dr DOMINIK...
więcej
08.06.2018

Odpowiedzialność administratora fanpage'a FB

Administrator fanpage’a prowadzonego na Facebooku ponosi z Facebookiem wspólną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osób odwiedzających jego stronę. To konkluzja komunikatu prasowego  nr 81/18 wydanego 5 czerwca 2018 r przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pełny tekst Komunikatu www.curia.europa.eu
więcej
21.05.2018

Inspektor Ochrony Danych

RODO nakłada szereg nowych obowiązków, w tym obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD). Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych określony został w art. 37 ust. 1 RODO (w przypadku podmiotów publicznych należy dodatkowo uwzględnić art. 9 nowej ustawy o ochronie danych osobowych przekazanej 16 maja 2018 r. do podpisu Prezydenta RP). Z kolei obowiązek zawiadamiania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (to nowa nazwa organu nadzorczego) o danych kontaktowych...
więcej