Wiadomości

03.07.2019

Przetwarzanie kopii dokumentów publicznych

Niedługo, dokładnie w dniu 12 lipca wejdzie w życie nowelizacja ustawy z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych. Ustawa zawiera regulacje, które wyraźnie zakazują dokonywania kopii dokumentów publicznych poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w ustawach. Nie chodzi tylko o dowody osobiste czy paszporty, ale szerzej również o prawo jazdy. Skanowanie takich dokumentów zagrożone będzie karą pozbawienia wolności do lat dwóch.

Nowelizacja jest bardzo dobrym instrumentem walki ze zjawiskami kradzieży tożsamości poprzez wykorzystywanie nielegalnych skanów dowodów osobistych, o czym mówię już od dłuższego czasu. Warto podkreślić, że banki, ubezpieczyciele, podmioty telekomunikacyjne i inne podmioty zobowiązane bądź uprawnione do pozyskiwania skanów takich dokumentów chociażby w oparciu o art. 34 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, będą mogły dalej to robić. Przepis uprawniający powinien jednak wyraźnie wskazywać, że dane podmioty "mogą przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta oraz sporządzać ich kopie".

dr Maciej Kawecki
Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, Ministerstwo Cyfryzacji.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6552048477793206272
wróć do listy wiadomości